Odbieranie wyników badań po wypisie ze szpitala

W celu odbioru wyników badań po wypisaniu ze szpitala, prosimy 
o kontakt telefoniczny z sekretariatem oddziału, w którym pacjent leżał, w celu ustalenia daty odbioru wyniku.