Poród bez osób towarzyszących

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu podlegają porody z udziałem ojca lub osób bliskich.