Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że w związku z zakwalifikowaniem ZOZ w Dębicy do wykazu szpitali związanych z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 uległa zmianie organizacja pracy i do odwołania wstrzymuje się przyjęcia planowe i pilne w oddziałach szpitalnych:

- Oddział Dziecięcy,

- Oddział Wewnętrzny I,

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,

- Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,

- Oddział Rehabilitacji,

- Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii,

- Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii,

- Oddział Obserwacyjno-Zakażny i Chorób Wątroby,

- Oddział Psychiatryczny III.

Oddziały szpitalne, które nie zostały zakwalifikowane do leczenia pacjentów z COVID-19:

- Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej (pacjentki przyjmowane są bezpośrednio na oddziale, wejście do szpitala obok podjazdu dla karetek),

- Oddział Noworodków i Wcześniaków,

- Oddział Okulistyczny (budynek w parku przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby),

- Oddział Psychiatryczny I,

- Oddział Psychiatryczny II,

- Oddział Terapii Uzależnień,

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Ponadto bez zmian udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresach:

- Poradnie specjalistyczne,

- Rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna,

- RTG,

- USG,

- Holter,

- Tomografia komputerowa,

- Rezonans magnetyczny,

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna,

- Ambulatorium chirurgiczne SOR,

- Punkt pobrań Laboratorium Centralnego,

- Przychodnia Rejonowa Nr 1,

- Przychodnia Rejonowa Nr 5,

- Punkt Lekarski w Nagoszynie.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i absencją chorobową personelu spowodowaną zakażeniem wirusem COVID-19 informujemy Państwa, że istnieje możliwość czasowego zawieszenia udzielania świadczeń medycznych w określonych komórkach ZOZ w Dębicy. Prosimy również o zapoznanie się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, które znajdują się na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia