SZANOWNI PAŃSTWO

W związku uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania

 • Ograniczamy przyjęcia planowe do Szpitala. Przyjmowani będą jedynie pacjenci w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz wymagający pilnej hospitalizacji.W sprawach terminów planowych prosimy o kontakt telefoniczny z personelem oddziałów (numery telefonów dostępne w zakładce Dane teleadresowe).
 • Wstrzymujemy zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej,
 • Ograniczamy do teleporad przyjęcia w Poradni Terapii Uzależnień (tel. 146803675)
 • Wstrzymujemy przyjęcia w Oddziale Okulistycznym,
 • Wstrzymujemy przyjęcia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
 • Wstrzymujemy realizację wszelkich usług płatnych i komercyjnych
 • Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Poradniach do przypadków pilnych oraz wyznaczonych kontroli po zabiegach
 • Pobrania materiału do badań w Punkcie Pobrań Laboratorium Centralnego odbywają się tylko w przypadkach pilnych oraz na potrzeby realizacji porad w Poradniach Specjalistycznych.

Zachęcamy do korzystania z telefonicznych konsultacji lekarskich w Poradniach POZ i Poradniach Specjalistycznych

 

Aktualnośći NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków
Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź, gdzie się leczyć? Zobacz najbliższy termin badania. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.
 • Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych
  Fundacja PGNiG i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych, potrzebujących informacji o koronawirusie. Na stronie NFZ...