Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 49/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2022r.. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie Pielęgniarka 0219.doc)Ogłoszenie 51 Kb56
Pobierz plik (Szczegolowe warunki Pielęgniarka 0219.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb25
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb18
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 42 Kb25
Pobierz plik (projekt umowy Pielęgniarka NIŚOZ 1019.doc)Projekt umowy 92 Kb20
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb16
 

OGŁOSZENIE 48/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu wykonywania badań diagnostycznych – elektromiografii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb23
Pobierz plik (Szczegolowe warunki konkursu.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb7
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 26 Kb6
Pobierz plik (formularz oferenta.doc)Formularz oferenta 50 Kb7
Pobierz plik (umowa badanie elektromiografia 10-2019.docx)Projekt umowy 23 Kb7
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb6
 

OGŁOSZENIE 47/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Pracowni Endoskopii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.10.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 51 Kb23
Pobierz plik (Szczegolowe warunki konkursu.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 53 Kb8
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 27 Kb7
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 42 Kb6
Pobierz plik (projekt umowy pielęgniarka endoskopia 10-2019.doc)Projekt umowy 87 Kb5
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)zarządzenie 31 Kb5
 

OGŁOSZENIE 46/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.09.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb74
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb46
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb39
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb31
Pobierz plik (1 Projekt umowy.odt)Projekt umowy 29 Kb33
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb36
Pobierz plik (44 rozstrzygnięcie.doc)unieważnienie 26 Kb33
 

OGŁOSZENIE 45/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2019r. do 30.09.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2019r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.09.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb63
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 54 Kb41
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 28 Kb26
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb37
Pobierz plik (projekt umowy Oddz zakazny.docx)Projekt umowy 27 Kb29
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb30
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb33