Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 28/2021


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Neurologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb38
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 66 Kb13
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o konkursie 49 Kb12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb12
Pobierz plik (Umowa poradnia neurolog projekt 06-2021.docx)Projekt umowy 24 Kb10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb11
 

OGŁOSZENIE 27/2021


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie kardiologii polegające na dokonywaniu konsultacji przypadków medycznych w zakresie kardiologii dot. rozpoznania choroby i zastosowania sposobu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich układu krążenia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 50 Kb32
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu  65 Kb12
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu choroby rzadkie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 34 Kb9
Pobierz plik (formularz oferenta choroby rzadkie.doc)Formularz oferenta 42 Kb12
Pobierz plik (umowa konsultacje kardiologiczne.doc)Projekt umowy 63 Kb11
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb10
 

OGŁOSZENIE 26/2021


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.07.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.07.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.06.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie 52 Kb48
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 66 Kb25
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 45 Kb24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta 46 Kb32
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy.docx)Projekt umowy 36 Kb26
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 31 Kb24
 

OGŁOSZENIE 25/2021


 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Bloku Operacyjnym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.06.2021r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 7.06.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 12.05.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb59
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 02-2021.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb36
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie 41 Kb37
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 43 Kb39
Pobierz plik (AIIT umowa 04-2021.docx)Projekt umowy 27 Kb36
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)zarządzenie 32 Kb39
 

OGŁOSZENIE 24/2021


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2021r. do 31.12.2022. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.06.2021r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 30.04.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb105
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 66 Kb80
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o konkursie ofert 32 Kb70
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 42 Kb61
Pobierz plik (Pielęgniarki oddziały szpitalne 04-2021.docx)Projekt umowy 25 Kb57
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne 32 Kb64
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb56