Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 91/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Medycyny Pracy w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb25
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb4
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 34 Kb4
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy 55 Kb6
Pobierz plik (poradnia medycyny pracy projekt umowy 03-12-2019.docx)Projekt umowy 21 Kb4
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb4
 

OGŁOSZENIE 90/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb28
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 66 Kb10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb5
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 38 Kb6
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19 konk nr 57.docx)Projekt umowy 27 Kb8
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb5
 

OGŁOSZENIE 89/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb30
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 63 Kb13
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 36 Kb9
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb7
Pobierz plik (umowa lekarz SOR 1019.docx)Projekt umowy 28 Kb9
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb6
 

OGŁOSZENIE 88/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb29
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 62 Kb13
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb9
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządznienie 33 Kb13
Pobierz plik (Chirurgia Og i Prac Endoskopii umowa 22-10-2019.docx)Projekt umowy 30 Kb22
 

OGŁOSZENIE 87/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb22
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 62 Kb4
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 39 Kb4
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 39 Kb3
Pobierz plik (chirurg ogólna kierownik umowa 21-10-2019.docx)Projekt umowy 34 Kb12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb5