Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 11/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb0
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 62 Kb2
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 38 Kb1
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb1
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb0
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb0
 

OGŁOSZENIE 10/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Nefrologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.04..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.04.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 51 Kb0
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 69 Kb0
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 40 Kb0
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 52 Kb0
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 28 Kb0
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb0
 

OGŁOSZENIE 9/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.03.2020r. do 31.12.2021. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 17.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 50 Kb18
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb16
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje oddział szpitalny.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 31 Kb8
Pobierz plik (formularz oferenta Pielęgniarka NIŚOZ 10-2019.doc)Formularz oferenta 41 Kb7
Pobierz plik (Pielęgniarki szpital wzór umowy 14-02-2020-1.doc)Projekt umowy 92 Kb8
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 31 Kb5
 

OGŁOSZENIE 8/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb44
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb17
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 39 Kb13
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferty 37 Kb13
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19 konk nr 57.docx)Projekt umowy 27 Kb15
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb15
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb0
 

OGŁOSZENIE 7/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb39
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb15
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb11
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb12
Pobierz plik (Zakład diagonostyki obrazowej umowa 01-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb0