konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 65 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 8/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 4.02.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb181
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 65 Kb154
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 39 Kb138
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferty 37 Kb145
Pobierz plik (Umowa Ginekologia lekarz 25-10-19 konk nr 57.docx)Projekt umowy 27 Kb144
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb144
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb166
 

OGŁOSZENIE 7/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb165
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb144
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 29 Kb133
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 41 Kb139
Pobierz plik (Zakład diagonostyki obrazowej umowa 01-2020.docx)Projekt umowy 24 Kb148
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb148
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb147
 

OGŁOSZENIE 6/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: diagnostyki infekcji, biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, autoimmunologii, genetyki, koagulacji, alergologii, hematologii.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.03.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 24.01.2020r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - luty 2020r..doc)Ogłoszenie 52 Kb177
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - bad. labor. - luty 2020.DOC)Szczegółowe warunki konkursu 58 Kb166
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -bad. labor. luty 2020r..doc)Informacje o przedmiocie konkursu 87 Kb163
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - bad. labor.- luty 2020r..doc)Formularz oferenta 104 Kb150
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- luty 2020r..doc)Projekt umowy 164 Kb146
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne badania z zakresu bad. labor. - luty 2020r..doc)Zarządzenie 32 Kb146
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - luty 2020r..doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb147
 

OGŁOSZENIE 5/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 10.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 10.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 13.01.2020r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb181
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb148
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb151
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb166
Pobierz plik (projekt umowy Oddz dziecięcym dyżury 1119.docx)Projekt umowy 28 Kb154
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb155
 

OGŁOSZENIE 4/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Ultrasonografii w zakresie:

1/ badań dopplerowskich naczyń tętnic szyjnych,

2/ badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych oraz badań ultrasonograficznych przesiewowych piersi.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb183
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 66 Kb143
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 32 Kb160
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb143
Pobierz plik (Pracownie umowa wzór 1219.docx)Projekt umowy 23 Kb151
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb131
Pobierz plik (rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 28 Kb172