konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

nfz
Rzecznik Praw Pacjenta

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 3/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb189
Pobierz plik (Szczególowe warunki konkursu ofert 12-11-2019.docx)Szczegółowe warunki konkursu ofert 24 Kb148
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje 15-02-2019.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb168
Pobierz plik (NiŚoZ formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 46 Kb166
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy 15-02-2019.docx)Projekt umowy 36 Kb168
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb148
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb165
 

OGŁOSZENIE 2/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02.2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb174
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 64 Kb170
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb151
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 42 Kb138
Pobierz plik (neurologia projekt umowy 12-2019.docx)Projekt umowy 28 Kb167
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb160
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 93.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb177
 

OGŁOSZENIE 1/2020


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgicznej (pakiet I) i Poradni Neurologicznej (pakiet II) w Zespole Poradni Specjalistycznych w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.02..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.02.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.01.2020r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb171
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 61 Kb170
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 41 Kb141
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 53 Kb152
Pobierz plik (umowa Poradnia.docx)Projekt umowy 27 Kb169
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb143
Pobierz plik (rozstrzygnięcie specjalistyka.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb157
 

OGŁOSZENIE 96/2019


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE.doc)Ogłoszenie 52 Kb206
Pobierz plik (Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 60 Kb162
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 33 Kb147
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 57 Kb164
Pobierz plik (umowa poradnie projekt 16-12-19.docx)Projekt umowy 24 Kb139
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb168
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 26 Kb170
 

OGŁOSZENIE 95/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:

1/ badań ultrasonograficznych narządu ruchu w Pracowni Ultrasonografii

2/ badań dopplerowskich naczyń tętniczych w Pracowni Ultrasonografii

3/ badań echokardiografii w Pracowni Ultrasonografii

4/ badań ultrasonograficznych jamy brzusznej w Pracowni Ultrasonografii

5/ badań ultrasonograficznych ginekologiczno - położniczych oraz piersi w Pracowni Ultrasonografii

6/ badań ultrasonograficznych piersi

7/ opisów badań EEG w Pracowni Elektroencefalografii

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01..2020r. do 31.12.2021r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2020r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 9.12.2019r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (OgłOSZENIE-3.doc)Ogłoszenie 54 Kb189
Pobierz plik (Szczegolowe warunki 15-02-2019.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb179
Pobierz plik (zalacznik nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu 35 Kb167
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 47 Kb181
Pobierz plik (Pracownie umowa wzór 1219.docx)Projekt umowy 23 Kb180
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 33 Kb172
Pobierz plik (rozstrzygnięcia.doc)Rozstrzygnięcie 33 Kb174