Pracownia Rehabilitacji Medycznej -


Szpital III piętro - Informacja i rejestracja tel. 14 6808441 lub 14 6808292

 

Pracownia wykonuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, wodolecznictwa i masażu leczniczego. Zabiegi świadczone w Pracowni są bezpłatne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy pomiędzy Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Zabiegi wykonywane są przez fachowy personel medyczny: magistrów rehabilitacji ruchowej, magistrów fizjoterapii, techników fizykoterapii, techników masażu leczniczego.

Godziny pracy Pracowni

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:00 - 18:00
wtorek 07:00 - 18:00
środa 07:00 - 15:35
czwartek 07:00 - 15:35
piątek 07:00 - 15:35

Oferta obejmuje następujące zabiegi lecznicze:

  KINEZYTERAPIA
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w podwieszeniu
 • ćwiczenia specjalne metodą Cyriax PNF, MCKENZIE
 • zestaw do ćwiczeń manualnych
 • stół bytomski
 • stopka
 • rotor
 • ŚWIATŁOLECZNICTWO

 • lampa solux
 • lampa bioptron
 • ELEKTROTERAPIA

 • diadynamik
 • interdyn
 • interdynamic
 • jonoforeza
 • prądy TRABERTA
 • prądy TENSA
 • Prądy KOTZA
 • diatermia krótkofalowa
 • galwanizacja
 • ultradźwięki
 • terapuls
 • LASEROTERAPIA

  LECZENIE POLEM MAGNETYCZNYM

  WODOLECZNICTWO

 • masaż wirowy kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa
 • masaż podwodny
 • masaż wibracyjny
 • MASAŻ LECZNICZY

 • masaż klasyczny
 • masaż segmentarny
 • masaż punktowy
 • drenaż limfatyczny

Wszystkie powyższe zabiegi wykonujemy także odpłatnie dla osób nieubezpieczonych,
zgodnie ze skierowaniem lekarskim.