Zakład Opiekuńczo Leczniczy


  • Kierownik: lek. med. Dybowska Stanisława - specjalista chorób wewnętrznych

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na Oddział:

1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym (oświadczenie o płatności).
2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie (oświadczenie o odbiorze pacjenta).
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji (zaświadczenie lekarskie).
4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną (wywiad pielęgniarski).
5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę (Skala Barthel) 0 - 40 pkt.
6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z        oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
8. Kserokopię dowodu osobistego.
9. Dokumentację medyczna pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (zalacznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1 418 Kb3583
Pobierz plik (zalacznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2 149 Kb4258
Pobierz plik (oswiadczenie.PDF)Oświadczenie 43 Kb2870