Oddział Wewnętrzny I


 • Kierownik: dr n. med. Tomasz Kozik - specjalista chorób wewnętrznych
 • Z-ca kierownika: Lek. med. Jadwiga Niemiec - Kulij - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
 • Lekarze zatrudnieni w oddziale:

 • Lek. med. Beata Ciecieręga - Ligęzka  - specjalista chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Małgorzata Mazur - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • Lek. med. Agnieszka Kędzior - Wacławska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
 • Lek.med. Dawid Kogut - w trakcie specjalizacji
 • Lek.med. Damian Baran- w trakcie specjalizacji
 • Kierownik ds pielęgniarstwa: Barbara Pluta

Ważne telefony:

 • 014 6808 355 - Gabinet Ordynatora
 • 014 6808 354 - Gabinet lekarski
 • 014 6808353 - Dyżurka pielęgniarek
 • 014 6808356 - Sekretarka medyczna

Oddział Wewnętrzny I znajduje się na II piętrze Szpitala. Oddział posiada 30 łóżek, oraz 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. Oddział diagnozuje i leczy pacjentów z zakresu wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie Zespołu: Laboratorium Centralne, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej, Pracownia Rentgenodiagnostyczna, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Elektrokardiologii, Pracownia Echokardiografii, Pracownia EEG. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych na 9 miejsc szkoleniowych.