Odbiór wyników badań laboratoryjnych


  • Wyniki badań można odebrać w Laboratorium Centralnym w punkcie pobrań 14:00 – 16:00.
  • Każdy pacjent jest informowany o sposobie odebrania wyników badań zgodnie
    z obowiązującymi wytycznymi.
  • Wyniki zlecone z Poradni Specjalistycznych ZOZ w Dębicy oraz z Przychodni Rejonowej
    nr 1 ul. Cmentarna oraz Przychodni Rejonowej nr 5 ul. Szkolna przekazywane są bezpośrednio do lekarzy.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań mogą być odbierane:

- osobiście przez pacjenta na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- przez osobę upoważnioną przez pacjenta na podstawie wypełnionego druku upoważnienia i dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej (formularz upoważnienia kliknij)
- przez przedstawiciela ustawowego pacjenta na podstawie wypełnionego druku upoważnienia (formularz upoważnienia kliknij) i dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

  • Przekazanie wyniku telefonicznie ograniczone jest do szczególnych przypadków.