Punkty pobrań materiału do badań


  • Punkt pobrań i przyjęć materiału biologicznego dla pacjentów ambulatoryjnych (pokój nr 112) mieści się naI piętrze w budynku  szpitala w skrzydle z poradniami specjalistycznymi – czynny w dni  powszednie w godz. 7:00 – 9:30.
  • Zewnętrze punkty pobrań i przyjęć materiału do badań mieszczą się w Przychodni Rejonowej nr 1 ul. Cmentarna 54 oraz w Przychodni Rejonowej nr 5 ul Szkolna 4 – czynne w dni powszednie w godz. 7:00 – 9:00.

 

Uwaga:

Osoby nieletnie (do 18 roku życia) na badania muszą zgłaszać się z pełnoletnim opiekunem.