Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym


Lp

NAZWA BADANIA

CENA (zł)

1.

AFP – alfa-fetoproteina w surowicy

17,00

2.

ALAT – transaminaza alaninowa

4,00

3.

Albumina w surowicy

4,00

4.

Alkohol etylowy, etanol (tylko na pisemne zlecenie lekarskie)

16,00

5.

ALP – fosfataza alkaliczna

4,00

6.

Amoniak

22,00

7.

Amylaza w moczu

5,00

8.

Amylaza w surowicy

5,00

9.

Anty-CCP

44,00

10.

Antygen SARS-CoV-2 – wynik w języku angielskim

100,00

11.

Antygen SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardła)

75,00

12.

Anty-HAV total (przeciwciała anty-HAV)

30,00

13.

Anty-HBc total (przeciwciała anty-HBc)

25,00

14.

Anty-HBe (przeciwciała anty-HBe)

25,00

15.

Anty-HBs (przeciwciała anty-HBs)

20,00

16.

Anty-HCV (przeciwciała anty-HCV)

20,00

17.

Anty-TG

20,00

18.

Anty-TPO

20,00

19.

APTT czas częściowej tromboplastyny po aktywacji

6,00

20.

ASO – poziom antystreptolizyny w surowicy

14,00

21.

ASPAT – transaminaza asparaginianowa

4,00

22.

Beta HCG (podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej)

17,00

23.

Białko całkowite w surowicy

4,00

24.

Białko w moczu (ilościowo)

7,00

25.

Bilirubina bezpośrednia (sprzężona)

4,00

26.

Bilirubina całkowita

4,00

27.

Borelioza IgG (metoda ELISA)

25,00

28.

Borelioza IgG (metoda Western-blot)

80,00

29.

Borelioza IgM (metoda ELISA)

25,00

30.

Borelioza IgM (metoda Western-blot)

80,00

31.

CA 125

21,00

32.

CA 15-3

21,00

33.

CA 19-9

21,00

34.

CEA antygen karcinoembrionalny

16,00

35.

Chlorki w surowicy

4,00

36.

Cholesterol całkowity

4,00

37.

Cholesterol HDL

5,00

38.

Ciała ketonowe w moczu

3,00

39.

CK Kinaza kreatynowa

5,00

40.

CK MB (Izoenzym MB kinazy kreatynowej)

10,00

41.

CMV IgG (przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi w klasie IgG)

30,00

42.

CMV IgM (przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi w klasie IgM)

30,00

43.

CRP – Białko C – reaktywne

7,00

44.

Czynnik reumatoidalny RF (ilościowo)

8,00

45.

D-Dimer

30,00

46.

Dobowa utrata białka w moczu (DZM)

7,00

47.

Dobowa utrata glukozy w moczu (DZM)

4,00

48.

Dobowa utrata magnezu w moczu

4,00

49.

Dobowa utrata potasu w moczu (DZM)

4,00

50.

Dobowa utrata sodu w moczu (DZM)

4,00

51.

Elektroforeza białek surowicy (Proteinogram)

40,00

52.

Eozynofilia bezwzględna

8,00

53.

Estradiol

15,00

54.

Ferrytyna

18,00

55.

Fibrynogen

13,00

56.

Fosfor w surowicy lub w moczu

4,00

57.

fPSA wolna frakcja PSA

20,00

58.

FSH (folikulotropina, hormon folikulotropowy)

15,00

59.

fT3 (wolna trójjodotyronina)

12,00

60.

fT4 (wolna tyroksyna)

12,00

61.

GGTP – gammaglutamylotransferaza

4,00

62.

Glukoza w osoczu fluorkowym

4,00

63.

Glukoza w moczu (ilościowo)

4,00

64.

Glukoza w surowicy

4,00

65.

HBeAg (antygen HBe)

25,00

66.

HBsAg (Antygen HBs)

9,00

67.

HBsAg ilościowo

150,00

68.

HE4 – podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza

55,00

69.

Hemoglobina glikowana

17,00

70.

HIV p/ciała p/HIV1/HIV2+antygen p24 (tylko na skierowanie)

31,00

71.

IgE całkowite

15,00

72.

INR wskaźnik, czas protrombinowy

8,00

73.

Insulina

21,00

74.

Interleukina 6

60,00

75.

Jony (Elektrolity)

11,00

76.

Kał – Campylobacter jejuni (antygen – jakościowo)

25,00

77.

Kał – Clostridium difficile (antygen i toksyna – jakościowo)

56,00

78.

Kał – Helicobacter pylori (antygen – jakościowo)

30,00

79.

Kał – Kalprotektyna

55,00

80.

Kał – Krew utajona w kale (ludzka hemoglobina w kale) met. immunochromatograficzna

12,00

81.

Kał – Lamblia/ Gardia Lamblia (antygen – jakościowo)

18,00

82.

Kał – Resztki pokarmowe

15,00

83.

Kał – Pasożyty (mikroskopowa ocena kału)

15,00

84.

Kał – Wirusy ROTA/ ADENO/ NORO (jakościowo)

40,00

85.

Klirens kreatyniny z moczu z DZM

10,00

86.

Kortyzol

18,00

87.

Kreatynina w surowicy

4,00

88.

Krioglobuliny

20,00

89.

Krzywa cukrowa 2 – punktowa (Doustny test tolerancji glukozy 2 punkt.)

8,00

90.

Krzywa cukrowa 3 – punktowa (doustny test tolerancji glukozy 3punkt.)

12,00

91.

Krzywa insulinowa

poj. test po 20,00

92.

Kwas foliowy

25,00

93.

Kwas moczowy w moczu

5,00

94.

Kwas moczowy w surowicy

5,00

95.

Kwas walproinowy

40,00

96.

LDH – dehydrogenaza mleczanowa

4,50

97.

LH (lutropina, hormon luteinizujący)

15,00

98.

Liczba Addisa (w 12-godzinnej zbiórce moczu)

15,00

99.

Lipaza

10,00

100.

Lipidy (tłuszcze)

13,00

101.

LTE – Lyme Trace IgG (metoda ELISA) p/ciała anty-VIsE przeciwko Borelia w klasie IgG

65,00

102.

Magnez w surowicy

4,00

103.

Mielogram – ocena cytologiczna szpiku

65,00

104.

Mleczany w osoczu fluorkowym

10,00

105.

Mocz – badanie ogólne

8,00

106.

Mocznik

4,00

107.

Morfologia krwi obwodowej 3-DIFF (8 parametrów)

6,00

108.

Morfologia krwi obwodowej 5-DIFF (z wzorem odsetkowym leukocytów)

8,00

109.

NT-proBNP (N-końcowy peptyd natriuretyczny typu B)

60,00

110.

OB (odczyn Biernackiego)

4,00

111.

Panel alergiczny mieszany – pediatryczny 20-parametrowy (sIgE)

90,00

112.

Panel alergiczny pokarmowy 20-parametrowy (sIgE)

90,00

113.

Panel alergiczny wziewny 20 parametrowy (sIgE)

90,00

114.

Panel alergiczny pokarmowy (3) – 10-parametrowy

70,00

115.

Panel alergiczny pokarmowy (4) – 10-parametrowy

70,00

116.

Panel alergiczny wziewny (1) – 10 parametrowy

70,00

117.

Panel alergiczny wziewny (2) – 10-parametrowy

70,00

118.

Panel alergiczny wziewny (3) – 10 parametrowy

70,00

119.

PCT – prokalcytonina

70,00

120.

Peptyd C

35,00

121.

Płyn mózgowo – rdzeniowy

30,00

122.

Płyn stawowy / płyn kolanowy

40,00

123.

Płyn z jam ciała – panel poszerzony

60,00

124.

Płyny z jam ciała – panel podstawowy

40,00

125.

Potas w surowicy

4,00

126.

PRG – Progesteron

18,00

127.

PRL – Prolaktyna

15,00

128.

Profil ANA 2 (p/ciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmtyczne) metoda IF

50,00

129.

Profil ANA 3 (Immunoblot)

130,00

130.

Profil ANCA – cANCA, pANCA (p/ciała przeciwgranulocytarne) metoda IF

70,00

131.

Profil anty-MPO, -PR3, -GBM w klasie IgG (Immunoblot)

75,00

132.

Profil celiakia IgA (immunoblot) – transglutaminaza i gliadyna

80,00

133.

Profil celiakia IgG (immunoblot) – transglutaminaza i gliadyna

80,00

134.

Profil myositis IgG (Immunoblot)

150,00

135.

Profil sklerodermia IgG (Immunoblot)

150,00

136.

Profil wątrobowy IgG (Immunoblot)

150,00

137.

Profil wątrobowy pełny (ANA, AMA, ASMA, anty LKM) – met.IF

50,00

138.

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 klasy IgG ilościowo

55,00

139.

PSA całkowite

15,00

140.

PTH – Parathormon

28,00

141.

Retikulocyty z parametrami retikulocytarnymi

10,00

142.

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej (manualny)

8,00

143.

Rozmaz mikroskopowy płynu z jam ciała/ płynu mózgowo-rdzeniowego

5,00

144.

Równowaga kwasowo – zasadowa (krew tętnicza)

27,00

145.

Równowaga kwasowo – zasadowa (krew włośniczkowa)

27,00

146.

RUB IgG (przeciwciała przeciwko Rubella w klasie IgG)

30,00

147.

RUB IgM (przeciwciała przeciwko Rubella w klasie IgM)

30,00

148.

Sód w surowicy

4,00

149.

Szacunkowa filtracja kłębuszkowa (EGFR)

4,00

150.

Test celofanowy na obecność jaj owsika

10,00

151.

Test ciążowy – badanie jakościowe w moczu (tylko dla oddziałów szpitala)

5,00

152.

Test hamowania z dexametazonem

poj. test po 18,00

153.

Test korekcji APTT

6,00

154.

Test na dopalacze w moczu (tylko na zlecenie lekarskie)

35,00

155.

Test narkotykowy w moczu (tylko na zlecenie lekarskie)

18,00

156.

Test obciążenia

3,00

157.

Test z metoklopramidem – 1 godzina (prolaktyna po 1 godz.od podania MCP)

15,00

158.

Test z metoklopramidem – 2 godziny (prolaktyna po 2 godz.od podania MCP)

poj. test po 15,00

159.

Testosteron

18,00

160.

TOXO IgG (przeciwciała przeciwko toksoplazmie w klasie IgG)

30,00

161.

TOXO IgM (przeciwciała przeciwko toksoplazmie w klasie IgM)

25,00

162.

Transaminazy (Alat + Aspat)

8,00

163.

Transferyna

16,00

164.

Troponina T hs

15,00

165.

Trójglicerydy (TG)

4,00

166.

TSH III generacja (tyreotropina)

10,00

167.

Wapń w moczu

4,00

168.

Wapń w surowicy

4,00

169.

Wapń zjonizowany

27,00

170.

Wirus EBV markery (jakościowo)/ Mononukleoza

40,00

171.

Wirus grypy (Influenza A+B)

35,00

172.

Wirus RSV antygen (jakościowo)

25,00

173.

Witamina B12

20,00

174.

Witamina D3

40,00

175.

WR odczyn Wassermana (VDRL)

6,00

176.

Wskaźnik ROMA

75,00

177.

Wymaz z nosa na obecność eozynofilii

10,00

178.

Wysycenie transferyny (cena obejmuje oznaczenie Fe i transferyny)

22,00

179.

Badanie wysyłkowe

3,00

180.

Żelazo

5,00

181.

Usługa pobrania krwi

5,00

182.

Badanie pobrane i wykonane w trybie CITO i na dyżurach

+ 30% wartości badania

Cennik z dnia: 01.03.2022

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Cennik laboratorium 2022.pdf)Cennik laboratorium 2022 56 Kb84